Texniki müzakirələr

Maqnitlərin emal dəyərinə hansı amillər təsir edir?

Maqnitlərin emal dəyərinə təsir edən əsas amillərə performans tələbləri, partiyanın ölçüsü, spesifikasiya forması, dözümlülük ölçüsü daxildir. Performans tələbləri nə qədər yüksəkdirsə, qiymət də o qədər yüksəkdir.Məsələn, N45 maqnitlərinin qiyməti N35 maqnitlərinin qiymətindən xeyli yüksəkdir;partiyanın ölçüsü nə qədər kiçik olsa, emal dəyəri bir o qədər yüksəkdir;forma nə qədər mürəkkəb olsa, emal dəyəri bir o qədər yüksəkdir;tolerantlıq nə qədər sərt olarsa, emal dəyəri bir o qədər yüksək olar.